Privaatsusavaldus

Teie privaatsus ja isikuandmete turvalisus on meie jaoks väga olulised. Seepärast teeme järgmise privaatsusavalduse teile kättesaadavaks, et anda teile EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) nõuete kohaselt läbipaistvalt teavet.

 • Kes töötlevad teie andmeid?
 • Miks on teie andmete töötlemine meie jaoks oluline?
 • Milliseid andmeid me töötleme?
 • -Millal me teie andmeid töötleme?
 • Teie õigused oma andmete töötlemise suhtes

Lugege see privaatsusavaldus hoolikalt läbi. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta meie veebisaitidel leiate meie küpsisepoliitikast

1. Kontaktandmed

Kui soovite teada saada selle veebisaidi vastutava andmetöötleja kontaktandmed, vaadake meie ilmumisandmeid.

Meie kontserni andmekaitseametniku poole pöördumiseks saatke e-kiri aadressile dataprotection@olympus-europa.com

2. Üldine teave teie andmete töötlemise kohta

Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik funktsionaalse ja mugavalt toimiva veebisaidi pakkumiseks ning teile meie sisu ja teenuste pakkumiseks.

Töötleme teie andmeid ainult sel juhul ja määral, kui seda lubavad riiklikud Ja Euroopa õigusaktid. Töötlemise õiguslikku alust selgitatakse allpool juhtumipõhiselt. Lisaks selgitame teile, miks me teie andmeid töötleme, millistes olukordades või milliste teenustega seoses.

Teie andmeid säilitatakse seni, kuni säilitamise eesmärk enam ei kehti. Mõnel juhul näevad Euroopa või riiklikud eeskirjad, seadused või muud õigusaktid või lepingud, millele me oleme allutatud, ette pikema või lühema säilitusperioodi. Selle perioodi lõppemisel andmed kustutatakse. Üksikasjalikumat juhtumipõhist teavet leiate altpoolt.

3. Teie andmete töötlemine

3.1 Meie veebisaitide külastamine ja logifailide loomine

Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet teie arvutist. Kogume järgmisi andmeid:

 • IP-aadress
 • Brauseri tüüp/versioon
 • Seade
 • Opsüsteem
 • Kasutamise kuupäev ja kellaaeg
 • Riik
 • Keel

Need andmed salvestatakse ka meie süsteemi logifailidesse.

Eespool nimetatud andmeid ei salvestata koos muude isikuandmetega. Veebisaidi edastamiseks teie arvutisse on vajalik, et meie süsteem salvestaks ajutiselt kasutajate IP-aadressi. Teie IP-aadress peab jääma salvestatuks veebisaidi kogu kasutamise ajaks. Seega toetab logifailidesse salvestamine veebisaidi funktsionaalsust. Me kasutame neid andmeid ka meie veebisaidi optimeerimiseks ja infotehnoloogiasüsteemide turvalisuse täiustamiseks. Neid andmeid ei kasutata selles kontekstis turunduseesmärkidel. Andmete ja logifailide ajutise salvestamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõige 1 f.

Andmeid säilitatakse ainult seni, kuni kogumise eesmärk on saavutatud. Veebisaidi toimimiseks vajalikud andmed kustutatakse kohe pärast vastava seansi lõppemist. Kõiki muid andmeid säilitataks ainult seni, kuni kogumise eesmärk on saavutatud.

Andmete kogumine veebisaidi pakkumiseks ja andmete salvestamine logifailidesse on vajalik veebisaidi toimimiseks.

3.2 Registreerimine

Pakume oma veebisaitidel teile võimalust registreerida erinevate teenuste kasutajaks. Üksikasjalikumat teavet konkreetse registreerimisplatvormi kohta leiate allpool asuvatest rippmenüüdest.

Registreerimine profiili loomiseks (liitumine)

Isikliku profiili loomiseks meie veebisaitide jaoks peate sisestama teatud andmed sisestusmudelisse. Sisestatud andmed edastatakse meile, me salvestame need ja anname edasi muudele Olympuse kontserni Euroopa üksustele. Registreerimisprotsessi ajal kogutakse järgmised vajalikud andmed:

 • Pöördumistervitus
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Itaalia maksukood
 • Tänav ja majanumber
 • Sihtnumber
 • Linn
 • Riik
 • Telefon
 • E-post
 • Parool
 • Kasutustingimuste leping/nõusolek (MyOlympus)

Kontoseadetes ja teatud veebisaitidel saate edastada ka muud vabatahtlikku profiiliteavet, näiteks:

 • Ametikoht
 • Ettevõte
 • Käibemaks
 • Täiendav aadress
 • Regioon
 • Faksinumber
 • Sünnipäev
 • Ettevõte
 • Pilt
 • Toote registreerimine (seadme ostukuupäev ja seerianumber)
 • Uudiskirja tellimus

Kuna registreerimine on nõutav lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, on õiguslikuks aluseks GDPR-i artikli 6 lõige 1 b). Kasutame teie andmeid teie tooteregistreerimiste haldamiseks ja ühendamiseks teie kontoga, kui soovite avaldada meile selle teabe. Pange tähele, et eduka registreerimise korral saate sisse logida ka muudesse platvormidesse (nt kogukond MyOlympus, meie veebipood või platvorm Test & Wow), seega on teil esmakordsel sisselogimisel tõenäoliselt vaja edastada täiendavaid andmeid.

Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam selle eesmärgi täitmiseks vaja, milleks neid koguti. See kehtib lepingutega seotud andmete kohta, kui need ei ole enam lepingu täitmiseks vajalikud. Me võime olla lepinguliselt või õiguslikult kohustatud andmeid salvestama ka pärast lepingu lõpetamist (nt maksustamise eesmärgil).

Registreerimise saate igal ajal tühistada. Salvestatud andmeid saate igal ajal muuta oma seadete muutmisega profiililehel. Kui need andmed on vajaliku lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, võib varajane kustutamine toimuda üksnes juhul, kui lepingulised või õiguslikud kohustused taolist kustutamist lubavad.

Registreerimine profiili loomiseks (liitumine) / kogukonna MyOlympus teenused

Isikliku profiili loomiseks meie veebisaitide jaoks peate sisestama teatud andmed sisestusmudelisse. Sisestatud andmed edastatakse meile, me salvestame need ja anname edasi muudele Olympuse kontserni Euroopa üksustele. Registreerimisprotsessi ajal kogutakse järgmised andmed:

 • Pöördumistervitus
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Hüüdnimi
 • E-post
 • Riik
 • Parool
 • „Ma ei ole robot”-kontroll
 • Kasutustingimuste leping/nõusolek (MyOlympus)

Kontoseadetes ja teatud veebisaitidel saate edastada ka muud vabatahtlikku profiiliteavet, näiteks:

 • Tänav ja majanumber
 • Postiindeks
 • Linn
 • Telefoninumber
 • Sünnipäev
 • Pilt
 • Avatar
 • Toote registreerimine (seadme ostukuupäev ja seerianumber)
 • Olenevalt toote ja teenusega seotud huvidest saab klõpsata lisateabel
 • Avaliku profiili sisu / seadekaart koos teksti ja piltidega
 • Uudiskirja tellimus

Kuna registreerimine on nõutav lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, on õiguslikuks aluseks GDPR-i artikli 6 lõige 1 b). Kasutame teie andmeid teie tooteregistreerimiste haldamiseks ja ühendamiseks teie kontoga, kui soovite avaldada meile selle teabe. Lisateabe saamiseks lugege läbi MyOlympuse lepingulised „Kasutustingimused“.

Pange tähele, et eduka registreerimise korral saate sisse logida ka muudesse platvormidesse (nt kogukond MyOlympus, meie veebipood või platvorm Test & Wow), seega on teil esmakordsel sisselogimisel vaja edastada täiendavaid andmeid.

Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam selle eesmärgi täitmiseks vaja, milleks neid koguti. See kehtib lepingutega seotud andmete kohta, kui need ei ole enam lepingu täitmiseks vajalikud. Me võime olla lepinguliselt või õiguslikult kohustatud andmeid salvestama ka pärast lepingu lõpetamist (nt maksustamise eesmärgil).

Registreerimise saate igal ajal tühistada. Salvestatud andmeid saate igal ajal muuta oma seadete muutmisega profiililehel. Registreerimise ajal antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta. Kui need andmed on vajaliku lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, võib varajane kustutamine toimuda üksnes juhul, kui lepingulised või õiguslikud kohustused taolist kustutamist lubavad.

Registreerimine üritusel osalejaks / kogukonna MyOlympus teenuse kasutajaks

Kogukonna MyOlympus kaudu reklaamitaval üritusel osalemiseks peate täitma sisestusmudeli. Sisestatud andmed edastatakse meile, me salvestame need ja anname edasi muudele Olympuse kontserni Euroopa üksustele.le. Registreerimisprotsessi ajal kogutakse järgmised andmed:

 • Pöördumistervitus (sugu) – kohustuslik
 • Eesnimi – kohustuslik
 • Perekonnanimi – kohustuslik
 • E-post – kohustuslik
 • Telefon – valikuline
 • Ettevõte – valikuline
 • Riik – valikuline
 • Linn – valikuline
 • Tänav – valikuline
 • Majanumber – valikuline
 • Sihtnumber – valikuline

Andmete töötlemise õiguslik alus sellega seoses on GDPR-i artikli 6 lõige 1 a.

Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam selle eesmärgi täitmiseks vaja, milleks neid koguti. See kehtib lepingutega seotud andmete kohta, kui need ei ole enam lepingu täitmiseks vajalikud. Me võime olla lepinguliselt või õiguslikult kohustatud andmeid salvestama ka pärast lepingu lõpetamist (nt maksustamise eesmärgil).

Koolitusele registreerimine

Meie veebisaidil pakutavale meditsiinikoolitusele registreerimiseks peate täitma sisestusmudeli või juhul, kui olete selle juba varem täitnud, logima sisse koolitusprofiili „My Olympus“. Sisestatud andmed edastatakse meile, me salvestame need ja teie jaoks luuakse koolitusprofiil „My Olympus“. Andmeid töötleb meie lepinguline teenusepartner (lisateavet leiate peatükist 5 allpool). Registreerimisprotsessi ajal kogutakse järgmised andmed:

 • Pöördumistervitus
 • Nimi
 • Kasutajanimi
 • Parool
 • Keel
 • Amet/roll
 • Osakond
 • Haigla/praktika/ettevõte
 • Aadress
 • Sihtnumber
 • Linn
 • Riik
 • Lisaks saate lisada täiendavaid vabatahtlikke andmeid, nagu akadeemiline kraad;
 • tegevusvaldkond;
 • ametikoht;
 • telefoninumber.

Määrasime registreerimisteenuse osutajaks ettevõtte Haufe-Umantis AG.

Kasutame teie andmeid

 • teie koolituspäringu töötlemiseks ja teiega ühenduse võtmiseks korralduslikel põhjustel.

Enne registreerimise lõpulejõudmist küsime teilt nõusolekut teie andmete töötlemiseks Olympuse poolt ja lingime selle privaatsuspoliitikaga (hüperlingi abil). Kui annate nõusoleku, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks GDPR-i artikli 6 lõige 1 a). Registreerimine on nõutav lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, seega on GDPR-i artikli 6 lõige 1 b) täiendavaks õiguslikuks aluseks, sest me kasutame teie andmeid teie registreerimiseks teatud koolitusele.

Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam selle eesmärgi täitmiseks vaja, milleks neid koguti. See kehtib lepingutega seotud andmete kohta, kui need ei ole enam lepingu täitmiseks vajalikud. Me võime olla lepinguliselt või õiguslikult kohustatud andmeid salvestama ka pärast lepingu lõpetamist (nt maksustamise eesmärgil).

3.3 Taotluse esitamine

Taotluse esitamiseks meie veebisaidi kaudu peate sisestama oma andmed sisestusmudelisse (kasutajaks registreerimine pole vajalik) ja klõpsama nuppu Edasta. Sisestatud andmed edastatakse meile ja me salvestame need. Andmeid töötleb meie lepinguline teenusepartner (lisateavet leiate peatükist 5 allpool).

Registreerimisprotsessi ajal kogutakse järgmised andmed:

 • Pöördumistervitus
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-posti aadress või kasutajanimi
 • Parool
 • Kasutaja keel
 • Taotluskiri ja CV
 • „Kuidas te meist kuulsite?“
 • Andmete avaldamine – võimalus märkida ruudud „Annan nõusoleku oma andmete salvestamiseks, kui minu taotlus jääb rahuldamata, ja tulevastest vabade kohtadest teavitamiseks“ ja „Soovin oma nadmete kustutamist pärast praeguse taotlusprotsessi lõpulejõudmist“.

Enne taotluse esitamist küsime teilt nõusolekut teie andmete meiepoolseks töötlemiseks ja teavitame teid sellest privaatsuspoliitikast (lisame hüperlingi teie privaatsuspoliitikale). Nõusoleku korral on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks GDPR-i artikli 6 lõige 1 a). Lisaks on teie andmete töötlemine nõutav lepingueelsete kohustuste täitmiseks, seega on GDPR-i artikli 6 lõige 1 b) täiendav õiguslik alus.

Määrasime registreerimisteenuse osutajaks ettevõtte Haufe-Umantis AG.

Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam selle eesmärgi täitmiseks vaja, milleks neid koguti. See kehtib lepingutega seotud andmete kohta, kui need ei ole enam lepingu täitmiseks vajalikud. Me võime olla lepinguliselt või õiguslikult kohustatud andmeid salvestama ka pärast lepingu lõpetamist (nt maksustamise eesmärgil). Siin kohaldatavad säilitusperioodid tuleb määrata eraldi iga konkreetse lepingu ja lepinguosalise kohta.

Registreerimise saate igal ajal tühistada. Salvestatud andmeid saate igal ajal muuta. Registreerimise ajal antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta. Kui need andmed on vajaliku lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, võib varajane kustutamine toimuda üksnes juhul, kui lepingulised või õiguslikud kohustused taolist kustutamist lubavad.

3.4 Meiliturundus

Kui annate oma nõusoleku, saate tellida meie veebilehtedel meie infolehte, milles teavitame teid oma praegustest huvitavatest pakkumistest.

Kui soovite meie infolehte tellida, kasutame üldiselt nn topeltkinnitusmenetlust. See tähendab, et pärast registreerumist saadame teie antud meilile e-kirja, milles palume teil kinnitada, et uudiskirja tõepoolest soovite. Kui te ei kinnita registreerimist, kustutatakse teie teave automaatselt. Lisaks talletame teie registreerimise ja kinnituse kuupäeva. Selle protseduuri eesmärgiks on teie registreerimist kinnitada ning vajaduse korral selgitada välja teie isikuandmete võimalik kuritarvitamine.

MyOlympus konto registreerimine on kohustuslik tarbija tooteosakonna infolehe kättesaamiseks. Edasiste eraldi märgitud andmete sisestamine, nt „Minu huvid” on vabatahtlik ja neid kasutatakse isiklikult teie poole pöördumiseks. Pärast kinnitamist salvestame teile uudiskirja saatmiseks teie meiliaadressi. Sellega seoses on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks GDPR-i artikli 6 lõige 1. Lisaks on teie andmete töötlemine nõutav lepingueelsete kohustuste täitmiseks, seega on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktid b) ja f) täiendav õiguslik alus, kuna teie andmete töötlemine on teile infolehe saatmiseks vajalik.

Saate igal ajal oma nõusoleku infolehe saamise kohta tagasi võtta ning registreerimise tühistada. Nõusoleku tagasivõtmisest saate teavitada, klikkides iga uudiskirja meili all olevale lingile või saates väljaandja andmetes leiduvale aadressile sõnumi.

Pange tähele, et hindame teile infolehe saatmisel teie kui kasutaja käitumist. Selle hindamise tarbeks sisaldavad saadetud meilisõnumid veebimajakaid või jälgimispiksleid, mis kujutavad endast meie veebisaidil salvestatud ühepikslilisi pildifaile. Hindamisel ühendame töödeldud andmed ja veebimajakad teie meiliaadressi ja individuaalse ID-ga. Infolehes saadud lingid sisaldavad samuti seda ID-d. Saadud andmete abil loome kasutajaprofiili, et kohandada infolehte teie isiklikele huvidele sobivaks.

Me salvestame, kas ja millal meie infolehte loete, millistele linkidele klikkisite ning tuletame sellest teabest teie isiklikud huvid. Andmeid töötleb meie lepinguline teenuspartner. Ühendame need andmed toimingutega, mida meie veebisaidil tegite.

Teavet salvestatakse infolehe tellimise aja jooksul. Pärast tellimuse tühistamist talletame andmeid vaid statistiliselt ja anonüümselt. Palun võtke arvesse, et nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist toimunud töötluste õiguspärasust.

3.5 Meiega kontaktivormi või e-posti kaudu ühenduse võtmine

Kui võtate meiega ühendust meie kontaktivormi või meilisõnumi teel, salvestatakse teie meiliga edastatavad isikuandmed ja kontaktvormi sisestatud andmed.

Kontaktvormi kohta töödeldakse (maksimaalselt) järgmisi andmeid – tarbijatoote osakond:

Interneti koduleht:

 • Taotluse tüüp*
 • Pöördumistervitus*
 • Nimetus
 • Eesnimi*
 • Perekonnanimi*
 • E-posti aadress*:
 • Ettevõte/organisatsioon
 • Asend
 • Riik*
 • Tänav ja majanumber
 • Postiindeks
 • Linn/asula
 • Telefoninumber
 • Faks:
 • Tootemudel
 • Teade
 • „Ma ei ole robot”-kontroll

Veebisaidi helikontaktivormi lisaväljad:

 • Palun võtke minuga ühendust: telefoni, e-posti, posti teel
 • Tööstusharu*
 • Töötajaid*
 • Mind huvitavad*: Kõnedokumentatsiooni lahendustest üldiselt, olemasoleva dikteerimislahenduse täiendamine, transkriptsioonilahused, digitaalse dikteerimise eelised (võrreldes analoogdikteerimisega), tootejälg, muu

Lisaväljad Olympuse platvormil Test & Wow:

 • Keel

Niipea, kui sõnum on saadetud, salvestatakse järgmised andmed:

 • Veebisaidi vormid: Kõik vormi sisestatud andmed saadetakse e-postiga määratud kontaktisikutele (sõltuvalt taotluse tüübist). Olympus ESTÜ sisestab taotluse kohta teabe saamiseks kliendi andmed Olympus CRM-i süsteemi vajaliku aja jooksul
 • Olympuse Test & Wow vormid: Kõiki vormi sisestatud andmed säilitatakse minu Olympuse kliendi andmebaasis.

Andmete töötlemiseks palume enne sõnumi saatmist teie nõusolekut ja viitame nendele privaatsustingimustele hüperlingi abil.

MEDITSIINILISED kontaktvormid

 • Kontakti põhjus:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Country
 • E-posti aadress:
 • Teade

Lisaks saate lisada täiendavaid vabatahtlikke andmeid, nagu näiteks:

 • Pöördumistervitus
 • Tel
 • Asend
 • Organisatsioonile
 • Faks:
 • Tänav
 • Zip
 • Linn/asula

Niipea, kui sõnum on saadetud, salvestatakse järgmised andmed:

Kõik väljad, mille olete kontaktivormil ära täitnud.

Eelmainitut puudutava andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i art. 6 lõike 1 lg a. Muude andmete (nt ühendusandmete) töötlemine saatmisprotsessi ajal väldib kontaktivormi väärkasutamist ja tagab meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisuse. Eelmainitu õiguslik alus on GDPR-i art. 6 lõike 1 punkt f. Mis puudutab andmete töötlemist meile meili saatmise puhul on õiguslikuks aluseks samuti GDPR-i 6. artikli 1. lõike punkt f, kuna meil on seaduslik õigus nende andmete töötlemiseks. Me töötleme nii e-kirjadest kui ka kontaktvormist saadud andmeid ainult kontakti loomiseks ning edastab andmeid ainult teistele Olympuse kontserni ettevõtetele Euroopas. Andmeid kasutatakse ainult kirjavahetuse puhul. Kui kontakti loomine on seotud lepingu sõlmimisega, on andmetöötluse aluseks lisaks veel GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

Kustutame teie andmed kohe, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. See juhtum ilmneb juhul, kui vastav kirjavahetus teiega on lõppenud. Kirjavahetus lõpetatakse, kui on ilmne, et sõnumi saatmise küsimused/põhjused on selgunud. Saatmisprotsessi käigus kogutud isikuandmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva möödudes.

Saate igal ajal tühistada isikuandmete töötlemise kohta antud nõusoleku. Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, saate oma isikuandmete salvestamise kohta igal ajal vastuväite esitada. Sel juhul ei vasta me aga teie sõnumile.

3.6 Veebipoe omadused/funktsioonid toodete või teenuste tellimiseks – Tarbijatoodete osakond

Kui tellite veebipoest mõne meie toote või registreerite toote, kogume teie isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad:

 • Pöördumistervitus*
 • Nimetus
 • Nimi*
 • Ettevõte:
 • Käibemaks
 • E-posti aadress*:
 • Postiaadress
 • Riik*
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress*:
 • Parool*
 • Sõltuvalt teie maksetüübist on selleks nõutavad üksikasjad, nt krediitkaardi andmed
 • Muud isiklikud andmed, mida meile vabatahtlikult annate

Teie isikuandmeid kasutavad meie ja meie teeninduspartnerid (posti- ja pakketeenused), kui see on vajalik teiega lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks või meie pakutava teenuse kasutamiseks. See on eriti vajalik järgmistel põhjustel:

 • Veebisaidi haldamine
 • Veebisaidi täiustamine kasutusharjumuste abil
 • Konkreetsete teenuste kasutamise lubamine meie veebisaidil
 • Tellimuste käsitsemine
 • Kirjavahetus seoses teie tellimustega
 • Arvete saatmine ja makseprotsessi töötlus
 • Vastake küsimustele

Teie andmete töötlemine põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b, sest meil on vaja töödelda teie andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks (toote tarnimine). Mis puudutab meie veebisaidi täiustamist ja sellel konkreetsete teenuste kasutamist, põhineb teie andmete töötlemine GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f, kuna meil on õigustatud huvi meie teenuste edasise täiustamise kohta. Andmete edastamine eespool nimetatud teenusepakkujatele põhineb samuti GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f, kuna nad pakuvad makseviise, mis hõlbustavad teil toodete maksmist.

Kustutame teie andmed kohe, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. Kuna andmed on lepingu täitmiseks vajalikud, talletame teie andmed põhimõtteliselt kuni lepingu lõpuni. Siiski jätame endale õiguse andmeid säilitada nii kaua, kui see on vajalik võimalike garantiinõuete käsitlemiseks. Lisaks võime olla lepinguliselt või õiguslikult kohustatud andmeid salvestama ka pärast lepingu lõpetamist (nt maksustamise eesmärgil). Siin kohaldatavad säilitusperioodid tuleb määrata eraldi iga konkreetse lepingu ja lepinguosalise kohta.

Saate igal ajal tühistada isikuandmete töötlemise kohta antud nõusoleku. Kui need andmed on vajaliku lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, võib varajane kustutamine toimuda üksnes juhul, kui lepingulised või õiguslikud kohustused taolist kustutamist lubavad.

Me ei avalikusta teie nõusolekuta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud teistele kontserni Olympus Group ettevõtetele ja sellega seotud äriühingutele, nagu näiteks makseteenuse pakkujad (PayPal ja Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) ning posti - ja pakiteenuste pakkujad. Need teenusepakkujad võivad edastada teie andmed reitinguagentuuridele. Tehingu jaoks vajalikud isikuandmed salvestatakse ja me kasutatame neid nõutud ulatuses tellimuste töötlemiseks ja/või edastamiseks teenusepakkujatele ning meie nimel andmetöötluseks. Kui kaupade sihtriigiks ei ole Saksamaa, edastatakse andmed posti- ja pakiteenuste osutajatele sellises ulatuses, mis on vajalik kauba nõutavaks tarneks. Pidage ettevõtete Wirecard Bank AG/RatePay GmbH ja PayPali teenuste suhtes silmas järgist:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH ja Klarna Bank AB (publ)

Sõltuvalt maksetüübist ja makseprotsessidest pakub makseprotsesse ettevõte Wirecard Bank AG („Wirecardi maksetüüp”). Kui Wirecardi maksetüüp on saadaval ja valitud (sh krediitkaart, p 24, ideaalne, viivitamatu ülekanne, arve, osamakse), võidakse edastada ettevõttele RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berliin, Saksamaa, Klarna Bank AB (avalik), Svevägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi ja Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Saksamaa ja Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Saksamaa järgmised andmed ning neid võidakse töödelda allpool nimetatud eesmärkidel:

 • Pealkiri, eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, aadress, meiliaadress ja telefoninumber
 • Taani, Soome, Norra ja Rootsi sotsiaalkindlustuse number
 • Kontoandmed (Wirecardi maksetüübi otsekorraldus): Kontoomanik, kontonumber, sortimiskood, pank, IBAN, BIC/Swift
 • Tellimuse andmed: Andmed praeguste ja/või tulevaste klienditellimuste kohta, mis pärinevad jaemüüjatelt ja veebipoodidelt, mis kasutavad Wirecardi, RatePay ja Klarnat, nt teave lõppkliendi valitud toodete ja maksetüüpide kohta
 • Krediidikõlbulikkust puudutavad andmed: Eelkõige krediidiasutustelt pärinevad andmed, mis annavad teavet kliendi krediidiseisundi kohta, nt kliendi kohta esitatud nõudeid puudutav teave ja muud krediidivõimelisuse andmed.
 • Tehnilised andmed: Andmed seadme kohta, mida klient tellimisprotsessis kasutab
 • IP-address

Kliendiandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • Jaemüüjaga tellimuste riskikontroll
 • Kliendiandmete edastamine ettevõtetele Wirecard, RatePay ja Klarna ning kliendiandmete edastamine ettevõtetele SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH ja/või Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI), mis on seotud Wirecardi, RatePay ja/või Klarna edastatud lepingu taotluse, alustamise või lõpetamisega lõppkliendi ja Olympuse vahel eesmärgiga saada nendelt reitinguagentuuridelt teavet kliendi kohta. See teave võib sisaldada krediidireitinguid, mis põhinevad matemaatilistel statistilistel protsessidel, mis sisaldavad nende arvutamiseks vajalikke aadressiandmeid. Kliendil on õigus määrata teda puudutava teabe säilitamiseks igal ajal mõni muu teenusepakkuja.
 • Punktiväärtuste ja muude hinnete (nt riskikategooriad) arvutamine traadita side ja/või RatePay ja/või Klarna poolt.
 • Wirecardi poolt otsuse langetamine, võttes aluseks kliendi soovitud Wirecardi maksetüübi (nii jooksvad kui ka tulevased tellimused Olympuse poes) ning edastades selle Olympusele.
 • Aadressiandmete kasutamine Olympuse poolt ja nende edastamine RatePay, RatePay ja/või Klarna abil, et hinnata makseviivituste riski individuaalsetel juhtudel.

Muude võrgupoodidega tellimuste riski kontroll:

 • Ülalkirjeldatud riskikontrollid viivad Wirecard, RatePay ja/või Klarna teiste veebipoodide operaatorite jaoks läbi juhul, kui klient soovib sellises poes esitada tellimust, kasutades selleks Wirecardi maksetüüpi.
 • Kliendiandmete edastamine osana nõude määramisest Wirecardile ja kliendiandmete kasutamine Wirecardi poolt juhul, kui seda on vaja määratud nõuete esitamiseks ja tõendamiseks.

3.6.2 PayPal

Makse tegemiseks PayPali kaudu edastame teie makseandmed töötlemiseks ettevõttele PayPal (Euroopa) S. à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“). PayPal jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli. Makseviivituse statistilise tõenäosusega seotud krediidikontrolli tulemusi kasutab PayPal maksemeetodi kättesaadavaks tegemise otsuse langetamiseks. Krediidivõimelisuse teave võib sisaldada tõenäosusväärtusi (nn skoori väärtused). Kui tulemusnäitajad suunatakse krediidikontrolli tulemustesse, peavad need põhinema teaduslikult kohandatavatel matemaatilis-statistilistel protseduuridel. Sellised andmed nagu aadressi andmed kaasatakse hindamise väärtuste arvutamisse.

3.7 Kommenteerimisvõimalusega blogimisfunktsioon / MyOylmpus Service – Consumer Product Division (tarbekaupade osakond)

MyOlympuse kogukonna veebilehtedel kasutame me nn veebipäevikut või blogi, millel on kommenteerimisfunktsioon. Kui soovite mõnda postitust kommenteerida, peate sisestama teksti väljale „Kommentaar“. Need andmed edastatakse meile siis, kui kommentaar saadetakse ja me salvestame selle. Kui kommenteerite blogikirjet, talletame järgmised andmed:

 • kommentaari saatmise kellaaeg ja kuupäev

Väljale „Kommentaar“ sisestatud tekst ja kasutajanimi või pseudonüüm kuvatakse kolmandatele isikutele kommenteeritud blogipostituse all koos sisestatud nimega ning avaldamise kuupäeva ja kellaajaga. Enne kommentaari saatmist küsime teilt teie nõusolekut ja anname viite kõnealustele privaatsustingimustele. Kui andmete kogumine ja töötlemine põhineb teie nõusolekul, kohaldatakse õigusliku alusena GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmääruse) artikli 6 lõike 1 punkti a. Kuna teie andmete töötlemine on vajalik teie kommentaari avaldamiseks, on õiguslikuks aluseks ka GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Muude andmete töötlemine saatmise protsessi jooksul ja talletamine meie süsteemis peaks vältima või vähemalt piirama kommenteerimisfunktsiooni kuritarvitamist ning tagama meie infotehnoloogiasüsteemi turvalisuse. Peale selle saame teie kommentaari kustutada ainult teie enda palvel, kui saame teid tuvastada. Eespool nimetatud andmete töötlemise õiguslik alus on seega ka GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

Teie andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. Kommenteerimisfunktsiooni kontekstis kogutud ja töödeldud andmed on vajalikud seni, kuni kommentaar on avaldatud. Isegi pärast kommentaari kustutamist või eemaldamist võib andmete säilitamine ja töötlemine olla vajalik, kui lepingulised või õiguslikud kohustused nõuavad talletamist.

Saate oma nõusoleku igal ajal enne kommentaari avaldamist tühistada. Sel juhul kustutame kõik seoses kommentaariga kogutud andmed. Seda ei kohaldata, kui kohustuslikud säilitustähtajad nõuavad meilt edasist talletamist või töötlemist.

3.8 Tarbekaupade remonditööde seisu e-kirjad

Meie kaamera- ja audiotoodete kliendina on teil võimalus kasutada meie veebis olevat remonditöödele registreerimisteenust ja saata oma toode meie teeninduskeskusse. Kui te andsite meile oma e-posti aadressi, saate te e-kirjaga teateid oma toote remonditööde edenemise kohta. Siinkohal on tegemist õigustatud huviga GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Saate nendest e-kirjadest igal ajal loobuda, klõpsates tellimuse tühistamise lingil iga remonditööde seisu kohta saadetud e-kirja jaluses. Pärast teie vastuväite esitamist ei töödelda teie andmeid enam sel eesmärgil. Peale selle saate te remonditööde seisu alati kontrollida, helistades meie otseliinile või saates e-kirja.

3.9 Meditsiinisüsteemide klientiderahuloluküsitlus

Me korraldame oma klientidele küsitlusi, sest oleme alati huvitatud teie seisukohast meie tootevaliku ja teenuste kohta. Olympuse kliendina saate meilt regulaarselt e-kirju, milles küsitakse teie hinnangut tootele ja teenusele. Saate meilt selle e-kirja, olenemata sellest, kas olete tellinud uudiskirja või mitte. Seda tehes järgime ELi direktiivi 2002/58/EÜ seadusest tulenevaid nõudeid. Selleks kasutame teie antud e-posti aadressi, et reklaamida meie tooteid, mis te olete meilt ostnud juba täidetud tellimuse alusel. Saate sellest kliendi rahuloluküsitluse e-kirjast igal ajal loobuda ilma mingite kuludeta, välja arvatud baasmääradele vastavad ülekandekulud. Pärast teie loobumist ei töödelda enam teie andmeid sellel eesmärgil.

4. Lepingu lõpetamine MyOlympuse või Olympus-Online-poega – Kontod – Tarbekaupade osakond

Saate oma nõusoleku registreeritud teenuse kohta eemaldada igal ajal ja edasiulatuvalt, logides oma kontole ja valides „Eemalda konto“. Pange tähele, et sellega kustutatakse kõik teie kontoga seotud andmed ja eelised ning samuti kustutatakse nt toote registreerimised, mis te olete sisestanud. Lisateavet vaadake MyOlympuse lepingulistest „Kasutustingimustest”.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Nagu on märgitud eespool 3. peatükis, anname me teatud teenused üle teistele ettevõtetele. Need ettevõtted võivad asuda ka väljaspool ELi, kolmandates riikides. Sellisel juhul töödeldakse teie andmeid nendes kolmandates riikides ja seetõttu selgitame järgmises tabelis, millised teenused on üle antud nendele ettevõtetele, kus need ettevõtted asuvad ja millised seadusest tulenevad nõuded võimaldavad meil anda teie andmete töötlemise üle nendele ettevõtetele.

Protsess Kolmas isik Kolmas riik Õiguslik alus
Registreerimine koolitusele (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Šveits Otsus piisavuse kohta, art 45 (Šveits: vt Euroopa Komisjoni otsus 2000/518/EÜ)
Taotluse esitamine Haufe-Umantis AG Šveits Otsus piisavuse kohta, art 45 (Šveits: vt Euroopa Komisjoni otsus 2000/518/EÜ)

6. Teie õigused

Soovime teid teavitada teie õigustest seoses teie isikuandmete töötlemisega meie ettevõttes. Kui teil on küsimusi oma õiguste kohta või kui soovite kasutada ühte või mitut oma õigust meie suhtes, saatke meile palun e-kiri aadressil dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Õigus taganeda andmekaitse nõusolekuavaldusest (GDPRi artikkel 7 lõige 3)

Juhul kui teie andmete töötlemine meie ettevõttes põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta töötlemise õiguspärasust, mis toimub nõusoleku alusel, kuni see tühistatakse. Teid teavitatakse sellest õigusest enne, kui te annate oma nõusoleku.

6.2 Õigus teabele (GDPRi artikkel 15)

GDPRi artikli 15 kohaselt on teil õigus nõuda meilt kinnitust teie isikuandmete töötlemise kohta. Sel juhul on teil õigus saada teavet nende isikuandmete ja järgmiste andmete kohta: töötlemise eesmärk; asjaomaste isikuandmete liigid; vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse; kui võimalik, siis kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või, kui see ei ole võimalik, sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid; teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele; teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele; kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende allika kohta; teave automatiseeritud kasutamise ja sisulise kasutamise kohta. Kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, on teil õigus saada teavet asjakohaste kaitsemeetmete kohta, et olla kindel, et ka isikuandmete saajad vastavad GDPRi sätetele.

6.3 Parandamisõigus (GDPRi artikkel 16)

Te võite nõuda, et parandaksime kohe kõik teiega seotud ebatäpsed andmed. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist, ka täiendava avalduse alusel.

6.4 Kustutamisõigus või „õigus olla unustatud“ (GDPRi artikkel 17)

Teil on õigus nõuda oma andmete kohest kustutamist, kui ilmneb üks järgmistest põhjustest:

 • andmed ei ole enam selleks eesmärgiks vaja, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi,
 • te tühistate oma nõusoleku, mille alusel töötlemine toimus ja töötlemiseks ei ole ühtegi muud seadusest tulenevat alust,
 • te olete töötlemise vastu GDPRi artikli 21 lõike 1 kohaselt põhjusel, mis tuleneb teie konkreetsest olukorrast ja töötlemiseks puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjused,
 • te olete vastu töötlemisele otseturunduse eesmärgil GDPRI artikli 21 lõike 2 kohaselt,
 • andmeid on töödeldud ebaseaduslikult,
 • andmete kustutamine on vajalik, et täita õiguslikku kohustust Euroopa või kohaliku õiguse alusel,
 • andmeid koguti seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele GDPRi artikli 8 lõike 1 kohaselt.

Me nõustume kustutamise taotlusega, kui me ei ole õiguslikult kohustatud või kui meil ei ole õigust jätkata teie andmete säilitamist ja töötlemist. Õiguslikuks kohustuseks peetakse eelkõige seadusjärgseid säilitamise tähtaegasid. Peale selle on meil õigus jätkata säilitamist, kui me ei saa tõendada, kasutada ega kaitsta seaduslikke nõudeid ilma teie andmeteta.

Kui oleme teie andmed avalikuks teinud ja kohustatud need kustutama, võtame kasutusele asjakohased meetmed, võttes arvesse olemasolevaid tehnoloogiaid ja rakenduskulusid, et teavitada neid vastutavaid isikuid, kui olete taotlenud kustutamist ka nendelt.

6.5 Töötlemise piiramise õigus (GDPRi artikkel 18)

GDPRi artikli 18 kohaselt võime me andmeid töödelda üksnes piiratud ulatuses järgmistel juhtudel:

 • te vaidlete oma andmete õigsuse üle, kuni saame kontrollida nende õigsust,
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te keeldute oma andmete kustutamisest ja taotlete, et isikuandmete kasutamine oleks piiratud,
 • me ei vaja enam andmeid töötlemiseks, kuid teil on neid vaja, et tõendada, kasutada või kaitsta õiguslikke nõudeid, või
 • - te olete töötlemise vastu GDPRi artikli 21 lõike 1 kohaselt teie konkreetsest olukorrast tingitud põhjustel, kuni ei ole veel selge, kas meie ettevõttes andmete töötlemise seaduslikud alused kaaluvad üles teie huvid.

Kui töötlemine on piiratud, võime me need andmed üksnes talletada. Sellisel juhul on edasine töötlemine lubatud üksnes teie nõusolekul või õiguslike nõuete tõendamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või mõne teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või liidu või liikmesriigi olulise avaliku huvi tõttu. Saate oma nõusoleku tühistada igal ajal. Me teavitame teid enne, kui piirang tühistatakse.

6.6 Isikuandmete parandamise või kustutamise teavitamise kohustus (GDPRi artikkel)

Oleme kohustatud teavitama kõiki neid adressaate, kellele teie andmed on avaldatud teie andmete parandamise või kustutamise või töötlemise piiramise kohta. Seda ei kohaldata, kui see on võimatu või hõlmab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Kui see on nõutav, teavitame teid nendest adressaatidest.

6.7 Andmete edastamise õigus (GDPRi artikkel 20)

Teil on õigus saada teiega seotud andmeid, mis te olete meile esitanud struktureeritud, tavalises ja masinloetavas vormingus. Samuti on teil õigus juhendada meid oma andmete edastamise suhtes kolmandale isikule, tingimusel et

 • andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja
 • töötlemine toimub automaatsete meetodite abil.

Te võite nõuda, et edastaksime teie andmed otse kolmandale isikule, kui see on tehniliselt teostatav.

Siiski ei tohi see õigus kahjustada teiste isikute, sealhulgas meie ettevõtte õigusi ja vabadusi. Sellisel juhul on meil õigus keelduda teie andmete edastamisest või ülekandmisest.

6.8 Automaatne otsus üksikjuhtumite korral, sealhulgas profileerimine (GDPRi artikkel 22)

Meie veebilehtedel ei käsitleta teie andmeid üksnes automaatse töötluse alusel (nt profileerimine). Teil on õigus mitte lasta endale kohaldada otsust, mis põhineb üksnes automaatsel töötlusel, sealhulgas profiilimisel, kui sellel on teie suhtes õiguslikud tagajärjed või kui see kahjustab seda oluliselt sarnasel viisil.

6.9 Õigus objektile (GDPRi artikkel 21)

Kui me töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f), on teil on õigus see vaidlustada, kui selle põhjused tulenevad teie konkreetsest olukorrast. See kehtib ka nende sätete alusel profileerimise kohta.

Sel juhul ei töötle me enam teie andmeid, kui meil ei ole esitada mõjuvaid põhjusi, mis väärivad kaitset töötlemise eest. See peab kaaluma üles teie huvid, õigused ja vabadused või peab töötlemine toimuma seaduslike nõuete tõendamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

Kui töötleme teie andmeid otseturunduse eesmärgil, võite esitada vastuväite oma andmete töötlemise suhtes. See kehtib ka profileerimise kohta, kui see on seotud sellise otsese reklaamiga.

Pärast teie vastuväidet ei töödelda enam teie andmeid sellel eesmärgil.

6.10 Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus (GDPRi artikkel 77)

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus te viibite, töötate või kahtlustate, et teie suhtes on toimunud üldise andmekaitsemääruse rikkumine. Muud haldus - või õiguskaitsevahendid, mis võivad teid mõjutada.

7. Meie privaatsustingimuste ja küpsistepoliitika uuendused

Meil on õigus uuendada regulaarselt privaatsuspoliitikat, kui õiguslikud, tehnilised või majanduslikud tingimused muutuvad. Kui me uuendame oma privaatsuspoliitikat, võtame vajalikud meetmed, et teavitada teid meie tehtud muudatuste olulisusest. Me saame teie nõusoleku kõigile olulistele muudatustele privaatsuspoliitikas, kui see on nõutav kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt ja nende ulatuses.

8. Märkus haldamise kohta

Kõiki meie veebilehti haldavad haldusteenuste osutajad, kes jälgivad ajakohast andmekaitset ja andmeturbe standardeid.

Viimati muudetud: 18.05.2018