You appear to be browsing this site using Internet Explorer 6. This browser is now out of date.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Kasutustingimused

Autoriõigus © 2009 Olympus Europa Holding GmbH.

Kõik õigused reserveeritud. Kõigile siin veebis olevatele materjalidele laienevad autoriõiguste ja/või kaubamärgi kaitse seadused.

Olympus Europa Holding GmbH on osaühing vastavalt Saksamaa seadusandlusele ja selle peakorter on Hamburgis, Saksamaa. Olympus Europa Holding GmbH on registreeritud numbri HRB 10554 all ning selle valdkondadeks on kauplemine optiliste instrumentide, ärirakenduste ja vastavate artiklitega. Käibemaksu identifitseerimisnumber: DE118673662 Tegevjuht: Stefan Kaufmann.

Kasutustingimused

See veebileht on mõeldud kasutamiseks Euroopa Liidu, Venemaa, Lähis-Ida ja Aafrika elanikele. Heakskiidetud toodete andmed, registreerimised ja esitlused võivad riigiti olla erinevad. Muude riikide puhul külastage meie ettevõtte globaalset veebilehte aadressil www.olympus-global.com või oma riigi ettevõtte veebilehte, et saada teavet oma asukohas saadavate toodete kohta või leida värskeimat teavet registreerimise või heakskiidetud toote etiketi kohta.

Kasutustingimuste uuendamine

Olympus Europa Holding GmbH esitab siin serveris informatsiooni kui avalikku teenust oma klientidele ja reserveerib endale õiguse muuta informatsiooni sisu ilma ette teatamata. Olympus Europa Holding GmbH ei vastuta siin oleva informatsiooni sisu täpsuse, täielikkuse ja/või usaldusväärsuse eest.

Seda veebi külastades sa aktsepteerid allpool sätestatud kasutustingimusi.

Vastutuse puudumine

Seda veebi pakutakse „nagu on“ ja ta võib laieneda, muutuda ja täieneda. Kuigi Olympus pingutab, et pakkuda avalikkusele täpset ja ajakohast informatsiooni, ei võta Olympus endale mingit vastutust ega anna garantiisid selle veebi sisu täpsuse või asjakohasuse kohta ning ei võta mingit vastutust vigade, puudujääkide või võimaliku kehtetuse eest. Eriti ei vastuta Olympus ühegi veebi eest, millele sa võid sattuda antud veebist. Lisaks ei võta Olympus endale mingit vastutust ühegi kahjustuse või viiruse eest, mis võib mõjutada sinu arvutit või muud omandit tänu selle veebi külastamisele, kasutusele või selle sisu allalaadimisele..

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid

Kõik siin veebis mainitud toote- või teenuste nimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Veeb ja kogu siin kasutatud andmestik, tekst, pildid, video või heli on ainult mitte-äriliseks ja isiklikuks kasutuseks. Antud veebis avaldamine ei anna litsentsi logode, teenusmärkide või kaubamärkide kasutamiseks.

Sa võid vabalt duplikeerida, salvestada ja trükkida koopiaid kogu siin esitatud informatsioonist oma isiklikuks kasutuseks, kui sa mõistad, et Olympus Europa Holding GmbH säilitab kogu autoriõiguse kogu meediale, sealhulgas tekstile, piltidele ja fotodele. Kuid sa ei või levitada, vahetada, modifitseerida, müüa ega edasi saata ühtegi osa siin veebis olevast materialist. Välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti, on kogu siin veebis olev materjal kaitstud autoriõigustega ning seda ei tohi kasutada ärilisteks või avalikeks eesmärkideks ilma Olympus Europa GmbH eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sa ei tohi ka viidata või „peegeldada“ ühtegi osa sellest veebist ilma Olympus Europa Holding GmbH eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Andmete privaatsus

Olympus Europa Holding GmbH austab igasuguse meie veebi külastajate poolt esitatud isikliku informatsiooni privaatsust. Detailsemaks kirjelduseks vaata palun meie privaatsuse lubadust.