Näib, et kasutate käesoleva veebilehe sirvimiseks Internet Explorer 6. See veebilehitseja on nüüdseks vananenud.
Turvalisema ja usaldusväärsema sirvimise tagamiseks on teil soovitatav oma veebilehitseja ühele järgnevale versioonile uuendada:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Euroopa hooldusgarantii

Täname, et ostsite Olympuse toote!

Juhul kui teie toode osutub kehtiva garantiiperioodi jooksul defektseks, hoolimata õigest kasutusviisist (kaasa tarnitud kirjaliku kasutusjuhendi kohaselt), mis on äärmiselt ebatõenäoline, ning see toode on ostetud OM Digital Solutions GmbH veebilehel https://www.om-digitalsolutions.com kindlaks määratud tegevuspiirkonnas OM Digital Solutions GmbH volitatud edasimüüjalt, otsustab OM Digital Solutions GmbH, kas toode parandatakse või vahetatakse tasuta välja. Võimaldamaks OM Digital Solutions GmbH pakkuda teile soovitud garantiiteenust, mis oleks kiire ja rahuldaks täielikult kõik vajadused, pidage silmas alltoodud teavet ja juhiseid.

1. Garantii alusel nõude esitamiseks järgige veebilehel https://my.olympus-consumer.com/ toodud registreerimise ja jälgimise (see teenus ei ole kõikides riikides saadaval) juhendit või viige toode enne kehtiva riikliku garantiiperioodi lõppu koos asjakohase algupärase ostuarve või ostutšekiga ning täidetud garantisertifikaadiga edasimüüja juurde, kust see osteti, või mõnda teise, veebilehel https://www.om-digitalsolutions.com kindlaks määratud OM Digital Solutions GmbH tegevuspiirkonnas paiknevasse teeninduspunkti.

2. Veenduge, et Olympus/OM Digital Solutions GmbH või muu volitatud esindaja on teie garantiisertifikaadi ettenähtud viisil ära täitnud. Veenduge samuti, et garantiisertifikaadil seisab teie nimi, edasimüüja nimi, seerianumber, ostmise aasta, kuu ja päev, või et garantiisertifikaadi külge on kinnitatud algupärane ostuarve või müügitšekk (millel seisab edasimüüja nimi, ostu kuupäev ja toote liik).

3. Kuna garantiisertifikaati ei anta korduvalt välja, hoidke seda turvalises kohas.

4. Pange tähele, et OM Digital Solutions GmbH ei võta üle riske ega kulutusi, mis tekivad toote transpordist edasimüüjale või OM Digital Solutions GmbH volitatud teeninduspunkti.

5. Garantii ei kata järgmiseid defekte ja nende puhul olete kohustatud maksma parandustasu ka siis, kui defektid tekkisid ülalmainitud garantiiperioodi jooksul.

a. Mis tahes defekt, mis tekib toote vale käsitsemise tõttu (nt tegevuse läbiviimisel, mida ei ole kasutusjuhendis mainitud, jne).

b. Mis tahes defekt, mis on tingitud toote parandamisest, muutmisest, puhastamisest jms, mida ei viinud läbi OM Digital Solutions GmbH või OM Digital Solutions GmbH volitatud teeninduspunkt.

c. Mis tahes defekt või kahjustus, mis on tingitud toote ostmisjärgsest transportimisest, kukkumisest, raputamisest jms.

d. Mis tahes defekt või kahjustus, mis on tingitud tulest, maavärinast, üleujutusest, välgulöögist või looduskatastroofidest, keskkonna saastatusest ja ebastabiilsetest toitepingeallikatest.

e. Mis tahes defekt, mis on tingitud toote hooletust või ebasobivast ladustamisest (nt toote ladustamine kõrge temperatuuri ja niiskustasemega ladustamiskohas, putukatõrjevahendite, nt naftaliin, või kahjulike ravimite, jms läheduses) või ebasobiva hoolduse jne tõttu.

f. Mis tahes tühjadest akudest jne tingitud defektid.

g. Mis tahes defektid, mis on tingitud liiva, muda, vee jms sattumisest toote korpusesse.

6. OM Digital Solutions GmbH vastutus on selle garantiiga piiratud toote parandamisele või vahetamisele. Garantii ei kata kliendile tekkinud kaudseid kahjusid või kahjustusi, mis on tingitud või tekkinud toote defektist, täpsemalt tootega kasutatavate läätsede, filmi või muude seadmete või lisaseadiste kaost või kahjustumisest või mis tahest parandustöödel tekkinud viivitusest või andmete kaost. Seadusest tulenevaid kohustuslikke regulatsioone see ei puuduta.