Näib, et kasutate käesoleva veebilehe sirvimiseks Internet Explorer 6. See veebilehitseja on nüüdseks vananenud.
Turvalisema ja usaldusväärsema sirvimise tagamiseks on teil soovitatav oma veebilehitseja ühele järgnevale versioonile uuendada:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Eesti

    Riikide leheküljed

Euroopa hooldusgarantii

Täname, et ostsite Olympuse toote!

Juhul kui teie toode osutub kehtiva garantiiperioodi jooksul defektseks, hoolimata õigest kasutusviisist (kaasa tarnitud kirjaliku kasutusjuhendi kohaselt), mis on äärmiselt ebatõenäoline, ning see toode on ostetud OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG veebilehel http:// www.olympus-europa.com kindlaks määratud tegevuspiirkonnas Olympuse volitatud edasimüüjalt, otsustab Olympus, kas toode parandatakse või vahetatakse tasuta välja. Võimaldamaks Olympusel pakkuda teile soovitud garantiiteenust, mis oleks kiire ja rahuldaks täielikult kõik vajadused, pidage silmas alltoodud teavet ja juhiseid.

1. Garantii alusel nõude esitamiseks järgige veebilehel http://consumer-service.olympus-europa.com toodud registreerimise ja jälgimise (see teenus ei ole kõikides riikides saadaval) juhendit või viige toode enne kehtiva riikliku garantiiperioodi lõppu koos asjakohase algupärase ostuarve või ostutšekiga ning täidetud garantisertifikaadiga edasimüüja juurde, kust see osteti, või mõnda teise, veebilehel http://www.olympus-europa.com kindlaks määratud Olympuse OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG tegevuspiirkonnas paiknevasse teeninduspunkti.

2. Veenduge, et Olympuse või muu volitatud esindaja on teie garantiisertifikaadi ettenähtud viisil ära täitnud. Veenduge samuti, et garantiisertifikaadil seisab teie nimi, edasimüüja nimi, seerianumber, ostmise aasta, kuu ja päev, või et garantiisertifikaadi külge on kinnitatud algupärane ostuarve või müügitšekk (millel seisab edasimüüja nimi, ostu kuupäev ja toote liik).

3. Kuna garantiisertifikaati ei anta korduvalt välja, hoidke seda turvalises kohas.

4. Pange tähele, et Olympus ei võta üle riske ega kulutusi, mis tekivad toote transpordist edasimüüjale või Olympuse volitatud teeninduspunkti.

5. Garantii ei kata järgmiseid defekte ja nende puhul olete kohustatud maksma parandustasu ka siis, kui defektid tekkisid ülalmainitud garantiiperioodi jooksul.

a. Mis tahes defekt, mis tekib toote vale käsitsemise tõttu (nt tegevuse läbiviimisel, mida ei ole kasutusjuhendis mainitud, jne).

b. Mis tahes defekt, mis on tingitud toote parandamisest, muutmisest, puhastamisest jms, mida ei viinud läbi Olympus või Olympuse volitatud teeninduspunkt.

c. Mis tahes defekt või kahjustus, mis on tingitud toote ostmisjärgsest transportimisest, kukkumisest, raputamisest jms.

d. Mis tahes defekt või kahjustus, mis on tingitud tulest, maavärinast, üleujutusest, välgulöögist või looduskatastroofidest, keskkonna saastatusest ja ebastabiilsetest toitepingeallikatest.

e. Mis tahes defekt, mis on tingitud toote hooletust või ebasobivast ladustamisest (nt toote ladustamine kõrge temperatuuri ja niiskustasemega ladustamiskohas, putukatõrjevahendite, nt naftaliin, või kahjulike ravimite, jms läheduses) või ebasobiva hoolduse jne tõttu.

f. Mis tahes tühjadest akudest jne tingitud defektid.

g. Mis tahes defektid, mis on tingitud liiva, muda, vee jms sattumisest toote korpusesse.

6. Olympuse vastutus on selle garantiiga piiratud toote parandamisele või vahetamisele. Garantii ei kata kliendile tekkinud kaudseid kahjusid või kahjustusi, mis on tingitud või tekkinud toote defektist, täpsemalt tootega kasutatavate läätsede, filmi või muude seadmete või lisaseadiste kaost või kahjustumisest või mis tahest parandustöödel tekkinud viivitusest või andmete kaost. Seadusest tulenevaid kohustuslikke regulatsioone see ei puuduta.