Näib, et kasutate käesoleva veebilehe sirvimiseks Internet Explorer 6. See veebilehitseja on nüüdseks vananenud.
Turvalisema ja usaldusväärsema sirvimise tagamiseks on teil soovitatav oma veebilehitseja ühele järgnevale versioonile uuendada:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Paralleelimporti puudutav teave (nn hall import)

Mis on paralleelimport?

Paralleelimpordiks nimetatakse kaupade importi enamasti nende müügi eesmärgil tootja mittetunnustatud turustuskanali kaudu. Tootja turustuskanalist minnakse meelega mööda. Paralleelimport, mida nimetatakse ka halliks impordiks või halliks kaubanduseks, toimub ilma OM Digital Solutions loata ning sellised tooted ei ole mõeldud Euroopas müümiseks.

OM Digital Solutions teeb koostööd eranditult vaid volitatud edasimüüjate ja levitajatega, kes müüvad kaupu OM Digital Solutions nimel. Volitatud edasimüüjate nimekirja leiate meie veebisaidilt „Dealer Locator“ alt.

Milline on Euroopa turu jaoks mõeldud toodete eelis?

Tooted, mis on mõeldud Euroopas müümiseks, on kooskõlas Euroopa tarbijakaitse nõudmistega. Kasutusjuhend ja ohutusjuhised on koostatud Teie riigikeeles ja seega Teie jaoks arusaadavad. Lisaks saate lasta garantii raames oma OM Digital Solutions tooteid parandada kvalifitseeritud töökodades. Hoiate kokku kulude arvelt, mis muul juhul jääksid Teie kanda. Euroopa turule mõeldud toodetega on kaasas Euroopale sobivad lisatarvikud. Kasutuselevõtul puudub vajadus kalli lisavarustuse juurde ostmiseks.

Kuidas tunnen ära paralleelimpordi?

Esimene vihje paralleelimpordile on müügihind. Paralleelimpordist tulenev müügihind on tihtipeale palju madalam tootja sõltumatust hinnasoovitusest. Lisaks ei tarnita toodet osaliselt originaalpakendis.

Veebiostude tegemisel tuleb olla väga ettevaatlik. OM Digital Solutions saadab oma tooteid alati Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP). Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik, Liechtenstein ja Norra. Kui OM Digital Solutionsi toode saadetakse näiteks Aasiast, on kindlasti tegemist paralleelimpordiga.

Mõnikord ei vormista müüja paralleelimporti tollis õigesti ning ei maksa tollimaksu vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele. Sellisel juhul peate kohustusliku impordi- või tollimaksu tasuma teie.

Samuti võib olla kahtlane tarnekomplekt. OM Digital Solutionsi toodete tarnekomplektid sisaldavad Euroopa Majanduspiirkonnas alati samu elemente. Paralleelimpordi puhul võivad tarnitavad lisatarvikud ja nende hulk erineda OM Digital Solutionsi ametliku poe müüdavatest tarvikutest ning olla Euroopa turu jaoks sobimatud.

Lisaks tuleb hoolikalt üle vaadata iga toote garantiikaart. Kui on ilmselge, et garantiikaarti ei ole väljastanud OM Digital Solutions või Olympus või kui see puudub täielikult, on ostetud toote puhul tegemist paralleelimpordiga. Siin on näide meie garantiikaardist.

Millised on tagajärjed paralleelimpordi teel ostetud kauba puhul minu jaoks?

1. Puudub garantii.
2. Toodet pole võimalik registreerida lisateenindusele vms.
3. Välistatud on osavõtt Euroopa jaoks mõeldud reklaamüritustest.
4. Tagasimaksenõuete esitamine müüjale võib olla problemaatiline, kui selle ettevõte on registreeritud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.