Näib, et kasutate käesoleva veebilehe sirvimiseks Internet Explorer 6. See veebilehitseja on nüüdseks vananenud.
Turvalisema ja usaldusväärsema sirvimise tagamiseks on teil soovitatav oma veebilehitseja ühele järgnevale versioonile uuendada:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Eesti

    Riikide leheküljed

Paralleelimporti puudutav teave (nn hall import)

Mis on paralleelimport?

Paralleelimpordiks nimetatakse kaupade importi enamasti nende müügi eesmärgil tootja mittetunnustatud turustuskanali kaudu. Tootja turustuskanalist minnakse meelega mööda. Paralleelimport, mida nimetatakse ka halliks impordiks või halliks kaubanduseks, toimub ilma Olympuse loata ning sellised tooted ei ole mõeldud Euroopas müümiseks.

Olympus teeb koostööd eranditult vaid volitatud edasimüüjate ja levitajatega, kes müüvad kaupu Olympuse nimel. Volitatud edasimüüjate nimekirja leiate meie veebisaidilt „Dealer Locator“ alt.

Milline on Euroopa turu jaoks mõeldud toodete eelis?

Tooted, mis on mõeldud Euroopas müümiseks, on kooskõlas Euroopa tarbijakaitse nõudmistega. Kasutusjuhend ja ohutusjuhised on koostatud Teie riigikeeles ja seega Teie jaoks arusaadavad. Lisaks saate lasta garantii raames oma Olympuse tooteid parandada kvalifitseeritud töökodades. Hoiate kokku kulude arvelt, mis muul juhul jääksid Teie kanda. Euroopa turule mõeldud toodetega on kaasas Euroopale sobivad lisatarvikud. Kasutuselevõtul puudub vajadus kalli lisavarustuse juurde ostmiseks.

Kuidas tunnen ära paralleelimpordi?

Esimene vihje paralleelimpordile on müügihind. Paralleelimpordist tulenev müügihind on tihtipeale palju madalam tootja sõltumatust hinnasoovitusest. Lisaks ei tarnita toodet osaliselt originaalpakendis.

Eriti ettevaatlik tuleks olla internetist ostes. Olympus saadab oma tooted alati välja nn Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP). Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad: Belgia, Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia, Horvaatia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Tšehhi Vabariik, Ungari, Küpros, Island, Liechtenstein ja Norra. Kui Olympuse toode saadetakse nt Aasiast, on selgelt tegu paralleelimpordiga.

Paralleelimpordi korral jätavad müüjad osaliselt maksmata korrakohased tolli- ja muud maksud. Tasumisele kuuluvad impordi- või tollimaksud tuleb sellisel juhul tasuda Teil.

Samuti võib silmatorkav olla saadetise sisu. EMP-is on Olympuse toote pakis alati ühesugused koostisosad. Paralleelimpordi korral võib kaasaolev varustus olemuselt ja koguselt ametlikus Olympus Shopis pakutud kaubast erineda ja Euroopa turule sobimatu olla.

Peale selle tuleb tähelepanelikult kontrollida iga toote garantiikaarti. Kui kohe on näha, et garantiikaarti pole väljastanud Olympus Europa või see puudub hoopiski, on toode ostetud paralleelimpordi teel. Siin on meie garantiikaardi näidis:

Millised on tagajärjed paralleelimpordi teel ostetud kauba puhul minu jaoks?

1. Puudub garantii.
2. Toodet pole võimalik registreerida lisateenindusele vms.
3. Välistatud on osavõtt Euroopa jaoks mõeldud reklaamüritustest.
4. Tagasimaksenõuete esitamine müüjale võib olla problemaatiline, kui selle ettevõte on registreeritud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.